Logo Caroline van Lankveld | Praktijk voor therapie, coaching, training, mindfulness

Mindfulness in organisaties

We leven in een tijd waar alles om ons heen om onze aandacht schreeuwt. Alles moet meer, sneller en beter. We zijn daarom steeds meer met meerdere dingen tegelijk bezig. Zo nemen we echter niet genoeg tijd en ruimte om stil te staan ​​en te leren omgaan met alles wat onze aandacht vraagt. We worden geleefd en we proberen te overleven door het grootste deel van ons dagelijks werk en leven op automatische piloot te doen. Omgaan met uitdagingen in ons werk en leven op dezelfde manier als we in het verleden geleerd hebben. Maar onze ervaringen uit het verleden bieden vaak niet meer de oplossing voor de problemen van de toekomst. Onze uitdaging is om te leren aanpassen aan dit nieuwe leven, het vinden van nieuwe oplossingen. Mindfulness in organisaties biedt hierin handvatten het anders te doen.

Onze tijd heeft grote behoefte aan medewerkers en leidinggevenden die durven te handelen in een complexe omgeving, niet van de oude en bekende gedragspatronen, maar vanuit hun eigen authenticiteit in relatie met anderen. Die met aandacht voor zichzelf en anderen bewust kiezen waar ze hun aandacht op richten.

Dat proces begint met bewustwording van de nieuwe realiteit. Leren zien hoe onze maatschappij onze aandacht continue (over)vraagd. En van daaruit zelf kunnen kiezen waar je aandacht aan geeft. Wat belangrijk en noodzakelijk is, en wat vooral afleiding is, stress geeft of zelfs angstig maakt.

Het ontwikkelen van de vaardigheid van mindfulness is een effectieve methode met een wetenschappelijk fundament om dit bewustzijn te creëren en mensen te ondersteunen om de capaciteit te ontwikkelen hun aandacht te leren richten en om stress en angst te hanteren die deze uitdagende tijden ons brengen.

Drie redenen voor mindfulness in organisaties

Onderzoek uit 2016 leert dat mindfulness drie kritische capaciteiten voor leiderschap in organisaties versterkt.

  • Het vermogen om zelfbewust te blijven in complexe omstandigheden
  • Het vermogen om te situatie waarin je zit te accepteren en daarop te acteren
  • Het vermogen om nieuwsgierig te zijn naar alles wat er gebeurd.

Uit: How to bring Mindfulness to Your Company’s Leadership, Reit & Chaskalson, Harvard Business Review 12/2016)

Workshop mindfulness in uw organisatie

De mindfulness workshop is een makkelijk toegankelijke introductie in mindfulness. Het doel van de workshop is om werknemers te laten ervaren en bewust te maken van de voordelen van mindfulness. De workshop biedt een combinatie van theorie en persoonlijke ervaring. Er zullen inspirerende films worden getoond en deelnemers krijgen handvatten om thuis en op het werk toe te passen.

De workshop duurt 1 – 4 uur en kan gecombineerd worden met thema’s als gezondheid, ontspanning, balans en/of vitaliteit.

Training mindfulness

 De Mindfulness training is in de eerste plaats een bewustzijnstraining. Theoretische uitleg wordt afgewisseld door praktische oefeningen. De mate van oefening door de werknemers tussen de bijeenkomsten is van cruciaal belang voor het effect ervan.

Programma training

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Medewerkers worden tijdens de training bewust van hun automatische gedrag en reacties op bepaalde mensen en situaties. Daarnaast ontwikkelen ze innerlijk bewustzijn en versterken hun veerkracht door focus- en bewustzijnsoefeningen. Tenslotte krijgen medewerkers handvatten mee om onaangename patronen te doorbreken en leren ze beter om te gaan met lastige (stressvolle) situaties.

Resultaten Mindfulness training

Door de mindfulness training komen deelnemers dieper in contact met zichzelf, de omgeving en het werk wat zich uit in verbetering van:

  • Werksfeer
  • Prestaties door meer focus en concentratie
  • Samenwerking door luisteren en niet laten meeslepen door (ver)oordelen en emoties
  • Werk-privé balans: meer rust en overzicht
  • Vitaliteit door groei in stress hantering
  • Zelfbewustzijn en veerkracht

Tarief

Het tarief is afhankelijk van het aantal deelnemers, de duur van de workshop of training en waar het plaats vindt. Neem voor meer vrijblijvend informatie contact met mij op.

Maatwerk

Een workshop of training mindfulness is altijd maatwerk. Specifieke behoeften en casussen van de organisatie worden meegenomen en verwerkt in het programma van de training.

Contact en aanmelden

info@carolinevanlankveld.nl of 06-41342450

Mindfulness in organisaties betekent aandacht richten