Logo Caroline van Lankveld | Praktijk voor therapie, coaching, training, mindfulness

Meer vrijheid in je werk. Hoe doe je dat?

‘Ik wil vrij zijn’, ‘Ik wil vrijheid om mijn koers te varen’, veelgehoorde uitspraken en voor velen een gekoesterde wens. Maar wat betekent het eigenlijk, wat maakt dat we vrijheid in ons werk ervaren? Kunnen handelen naar je eigen visie en waarden, is kunnen werken vanuit autonomie en intrinsieke motivatie. Dat is wat ons vrijheid laat ervaren. Lukt het om dit te realiseren, dan zul je balans ervaren. In je werk, in je leven.

Helaas komt in onderzoeken regelmatig naar voren dat een gebrek aan deze vrijheid leidt tot burn-out of andere klachten. Het gevoel hebben er niet meer toe te doen, geen verbinding ervaren met de organisatie, een gebrek aan motivatie, dienen zich steeds vaker aan. Het gevoel krijgen dat omstandigheden je keuzes bepalen en dat situaties je overkomen, geeft een machteloos gevoel.

Constateer je een toenemend gevoel van zinloosheid in je werk? Dan is het tijd om bewuster keuzes te maken om zo je gevoel van vrijheid weer te ervaren. Het is belangrijk om elke dag weer te beseffen dat je de vrijheid hebt om jouw keuzes te maken.

‘Alles dat werkelijk vervulling en energie geeft,
is gecreëerd door te werken in vrijheid.’

We maken onszelf vrij, of onvrij

Door beperkende gedachten of gewoonten die niet altijd functioneel zijn maak je jezelf onvrij. In feite saboteren we onszelf. Bijvoorbeeld door gedachten als: ‘ik ben niet goed genoeg, de ander kan het beter, ‘ik kan me financieel niet redden als ik mijn verlangen volg’, etcetera. Het gaat om keuzes maken: wat past bij jou.

We hebben continu gedachten; ze komen en gaan. De gedachten die ons beperken en kleiner maken, zijn vaak geen reële gedachten. Wat een goede vraag aan jezelf is op dergelijke momenten: is het waar? klopt het? is het reëel?

Een voorbeeld is dat ik in mijn oude baan het verlangen had om medewerkers te coachen. Beperkende gedachten die ik daarover had waren: ‘wie zit er op mij te wachten, er zijn al zoveel coaches’ en een andere was: ‘daar kan ik niet van rondkomen’. Deze gedachten hebben ertoe geleid dat ik nog jaren langer dan ik eigenlijk wilde in vaste dienst ben gebleven. Ik ben burn-out geraakt en na een reorganisatie greep ik mijn kans om mijn verlangen uit te voeren.

Ik kies, dus ik ben vrij

Het is belangrijk te beseffen dat je elke dag weer talloze keuzes hebt. De meest fundamentele keuze is steeds: doe ik iets wel of doe ik iets niet. En dat geldt ook voor het maken van de keuze zelf. Geen keuze maken is ook een keuze.
De behoefte aan autonomie wordt vooral bevredigt door handelingen vanuit intrinsieke motivatie of wanneer de persoonlijke waarde ervan helder is.

Vier suggesties voor meer vrijheid in je werk en je leven

1    Bevraag je eigen gedachten: is het waar?
2    Sta bewust stil bij jouw waarden en ideeën, zo kun je er verantwoordelijkheid voor nemen en zul je meer autonomie ervaren
3    Handel vanuit intrinsieke motivatie: wat drijft jou, wat bepaalt je keuzes?
4    Draag bij aan een hoger doel, je missie die jou inspireert. Dat kan ook de missie van de organisatie zijn.
5    Zorg voor verbondenheid: door je persoonlijke missie in lijn te laten zijn met de missie van de organisatie

Contact

info@carolinevanlankveld.nl of 06-41342450

Klik hier voor meer blogs van Caroline.

Vrijheid in je leven