Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden deelname training 2018

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle open trainingen van Caroline van Lankveld.

Aanmelding en Intake

Na aanmelding voor een training ontvang je een emailbevestiging van de trainer. De trainer neemt contact met je op voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Dit gesprek is bedoeld als kennismaking en om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel trainer als jij kunnen na dit gesprek besluiten dat het niet passend is om deel te nemen. Als de trainer negatief besluit over je deelname dan laat zij dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek aan je weten met een toelichting, tenzij anders afgesproken.

Als zowel trainer als deelnemer het eens zijn over het volgen van de training ontvangt de deelnemer aan de training de definitieve bevestiging en de factuur. Na ontvangst daarvan heeft hij/zij definitief een plaats in de training.

Annulering

Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling. Tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld. Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

Kosten en materiaal

Het cursusgeld staat vermeld bij iedere training op de website. Cursusmateriaal en eventuele BTW is inbegrepen.

Vertrouwelijkheid

De ingestuurde persoonlijke gegevens en de verstrekte persoonlijke informatie bij het kennismakingsgesprek worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en niet met derden gedeeld. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Disclaimer

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan de trainer geen verantwoordelijkheid nemen.

Verdere informatie

Heb je nog vragen n.a.v. deze voorwaarden. Neem dan gerust contact op met Caroline van Lankveld, via info@carolinevanlankveld.nl of 06-41342450.